Menu

Red Çizgi, Uygulama Geliştirme Süreçlerini Red Sınır OpenShift’in Yeni Özellikleriyle Kolaylaştırıyor ve Geliştiriyor

Vakti ve kaynağı güzelleştiriyor

admin 2 ayönce 0

Red Sınır, Kubernetes’ten güç alan dalın öncü hibrit bulut uygulama platformu Red Sınır OpenShift’in yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini duyurdu. Red Sınır OpenShift 4.14’ün genel erişime açılmasıyla birlikte kullanılabilen yeni özellikler, geliştirme, operasyon ve güvenlik takımları için altyapı karmaşıklıklarının ve uygulama geliştirme süreçlerinin daha da kolaylaşmasına yardımcı oluyor.

Gartner®’a nazaran BT yeteneğine olan talep, mevcut uzman sayısının çok üstünde yer alıyor. Gartner’ın yakın vakitte yaptığı ankete nazaran CIO’ların yüzde 86’sı nitelikli çalışanlar için daha fazla rekabet ettiklerini söylerken yüzde 73’ü de BT gruplarının yıpranmasından endişelendiğini belirtiyor.

Şirketler BT takımlarındaki darlık ve marifet eksikliğiyle yüzleşirken takımlar de daha azla daha fazla yapmakta güçleniyor. Red Sınır eksiksiz bir uygulama platformunun karmaşık günlük operasyonları yapmayı ve altyapı idare maharetlerinin gerekmesi kurallarını BT gruplarından alarak BT marifet yükünü büyük ölçüde azaltabileceğini düşünüyor. Red Çizgi OpenShift’teki en yeni iyileştirmeler, şirketlerin operasyonel maliyeti ve altyapı idaresinin karmaşıklığını azaltmalarına yardımcı olmak ve takımların inovasyona ve bulut yerlisi uygulamalar sunmaya odaklanmalarına imkan sağlamak için tasarlandı.

Şirketlerin idare masraflarını azaltmalarına yardımcı olmak için fiziksel donanımda Red Sınır OpenShift ve Red Sınır OpenShift Virtualization için barındırılan denetim alanları (hosted control planes) genel erişime açıldı. Hypershift projesini temel alan barındırılan denetim alanları şirketlerin idare maliyetlerini azaltıyor, kümelerin yapılandırma mühletini düzgünleştiriyor, kümelerin ölçeklenme hududunu aşmasına yardımcı oluyor, geliştiriciler için self-servis kümelerini mümkün kılıyor ve denetim alanlarını iş yüklerinden ayrıştırarak güvenlik sonlarını güçlendiriyor.

Red Çizgi OpenShift için barındırılan denetim alanları ile şirketler denetim alanlarını daha az nod ile çalıştırabiliyor ve böylelikle hem operasyonel hem de maliyet verimliliklerine sahip olabiliyor. Red Hat’in takviyesiyle gerçekleşen bir araştırmaya nazaran şirketler barındırılan denetim alanlarını kullanarak altyapı idare maliyetlerinde yüzde 30’a varan tasarruflar yapabiliyor. Ek olarak geliştiriciler de elde edebildiği yüzde 60’a varan vakit tasarrufu ile verimliliklerini artırıyor ve gruplarının uygulamalarını çok daha süratli sunmasına imkan tanıyor. Operasyonel tarafta ise çoklu küme idaresi de merkezileştiriliyor ve gereken ölçekte kullanılabiliyor. Bu da kümelerin durumunu ve tutarlılığını etkileyen dış faktör sayısını azaltıyor.

Şirketlerin kaynak kullanımını iyileştirmesine ve uygulamalarını istedikleri ve mantıklı olduğu yerde çalıştırabilmesine yardımcı olmak için Red Sınır OpenShift artırılmış esneklik imkanı sunuyor. Böylelikle şirketler uygulamalarını oluşturmaya, hizmete almaya ve çağdaşlaştırmaya başlayabiliyor. Red Çizgi OpenShift’e yapılan en yeni iyileştirmeler sayesinde şirketler aşağıdaki yapabilir hale geliyor:

  • AWS üzerinde çalışan Red Çizgi OpenShift’e ek olarak Red Çizgi OpenShift Service on AWS (ROSA) üzerinden erişilebilen Red Çizgi OpenShift Virtualization ile uygulamalarını daha kolay modernleştirebiliyor ve buluta daha taşıyabiliyor. Böylece sanal makineler AWS üstünde konteynerlerle yan yana çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılar mevcut sanallaştırma yatırımından faydalanmaya devam edebiliyor ve her ortamda, her tıp uygulama için dengeli tecrübe ve tek bir idare arayüzü sunuyor.
  • Yüksek bilişim gücü gerektiren yapay zeka uygulamalarını NVIDIA GPU’larıyla geliştirebiliyor, eğitebiliyor ve hizmete alabiliyor. Şirketler gelişen yapay zeka uygulamalarını, kapsamlı lisan modellerini (LLM), chatbotları ve ağır grafik kullanan uygulamalarını NVIDIA AI platformunun yanı sıra Red Çizgi OpenShift’te desteklenen NVIDIA L40S GPU ve NVIDIA H100 Tensor Core GPU’larla oluşturabiliyor ve hizmete alabiliyor.
  • Red Sınır Device Edge‘in genel erişime açılmasıyla birlikte uygulamaları hudut bilişim ağının en uzak noktasında yer alan ve kaynakları kısıtlı aygıtlarda kullanıma alabiliyor. MicroShift’in kurumsal kullanıma hazır ve desteklenen bir dağıtımı olan Red Sınır Device Edge ile Red Sınır mevcut hibrit bulut ortamlarının operasyonel tutarlılığını ne kadar uzakta olursa olsun hudut bilişim ağının her yerine grupların Red Sınır OpenShift ile birlikte kullandığı birebir araç ve süreçlerle ulaştırıyor.
  • Red Çizgi OpenShift ile Google Cloud üzerinde çalışmalara daha süratli başlayabiliyor. Artık Google Cloud Marketplace üzerinden erişilebilen Red Sınır OpenShift Dedicated, esnek ve kullandığın kadar öde modeli sunuyor. Ek olarak müşteriler Red Çizgi OpenShift Dedicated sayesinde Google bulutunu taahhüt indirimleriyle kullanabiliyor.
  • Red Çizgi OpenShift on Arm on Google Cloud kullanarak Arm’ın üstün bilişim suratından ve maliyet tasarruflarından faydalanabiliyor. Artık desteklenen Red Çizgi OpenShift on Arm instanslarını Google Cloud’un mahallî hizmetleriyle birlikte hizmete almak mümkün.
  • Red Sınır OpenShift on AWS’in (ROSA) Terraform üzerinden erişilebilir olmasıyla kümeleri daha dengeli ve otomatik biçimde hizmete alabiliyor. Böylece altyapı bileşenlerini manüel olarak değiştirmenin yahut özel oluşturulmuş komut evraklarının oluşturduğu riskler en aza iniyor.

Red Çizgi OpenShift, şirketlerin riskleri azaltma ve uyumluluk gerekliliklerini daha âlâ karşılamak için tasarlanan entegre güvenlik ve uyumluluk özellikleriyle grupların operasyonlarını daha da güzelleştirmesini ve DevSecOps stratejilerini uygulamak için gereken ek araç sayısını sınırlamasına yardımcı oluyor.

Yeni güvenlik iyileştirmeleri, müşterilerin aşağıdakileri yapabilmesine imkan tanıyor:

  • Teknoloji öngösterimi olarak erişilebilir olan Red Sınır OpenShift Shared Resource CSI Driver üzerinden sır idaresiyle hassas dataları daha güzel koruyabiliyor. Sertifikalar, şifreleme anahtarları, şifreler ve token üzere sırlar kümelerden uzakta depolanabiliyor ve sır idare sistemi de güvenlik gereklilikleriyle uyumluluğu sağlamak için gereken şifreleme ve doğrulamayı sunuyor. Bu sağlam mahallî sistem, takımların potansiyel tehditleri sınırlamasına ve potansiyel BT güvenlik sıkıntılarını en az ek bütçe ile ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor.
  • Azure Managed Identities ve Google Cloud User Tags ile tüketici bulut sağlayıcı hizmetlerini artırılmış görünürlükle kullanabiliyor. Azure Managed Identities ve Google Cloud User Tags kullanıcıların hizmetleri direkt bulut sağlayıcısından almasını sağlıyor. Bu sırada da güvenlik takımlarına BT güvenlik prensiplerini uygulayabilmeleri için görünürlük sunarak hibrit bulutta uygulama platformu için ek bir güvenlik katmanı ekliyor. Azure Managing Identities ile güvenlik grupları verilen kimliklerin sonlarını belirlemek için ek doğrulama metodu olarak kısa ömürlü tokenleri oluşturabilmesini sağlıyor. Google Cloud User Tags ise güvenlik gruplarının rol temelli erişim denetimleri belirlemesine ve OpenShift ortamında kullanılan kaynakların tespit edilmesine imkan tanıyor.
  • Red Sınır Advanced Cluster Security Cloud Service’in fiyatsız denemesiyle uygulamaları geliştirme ve yönetme süreçlerinde güvenliğe öncelik veren bir yaklaşım benimseyebiliyor. Red Çizgi Advanced Cluster Security Cloud Service denemesiyle şirketler altında yatan Kubernetes platformu ne olursa olsun güçlü bulut yerlisi güvenlik özelliklerinden avantaj kazanabiliyor.

Red Çizgi OpenShift 4.14 genel erişime açıldı. En yeni sürüme nasıl güncellenebileceği üzere daha fazla bilgi, burada yer alıyor.

Red Çizgi Lider Yardımcısı ve Hibrit Bulut Platformu Genel Müdürü Joe Fernandes, bahisle ilgili şunları söylüyor: “Değer oluşturmak için harcanan süreyi azaltmak, müşterilerden en çok duyduğumuz önceliklerden birisi fakat hem vakit hem de kaynak açısından sonlarla karşılaşan BT takımları için bu güç bir gaye olabiliyor. Red Sınır OpenShift, karmaşıklığı ortadan kaldırarak ve tek bir platformda kapsamlı bir araç ve hizmet seti sunarak çağdaş uygulama geliştirme süreçlerini ve BT operasyonlarını eksiksiz bir platformla kolaylaştırmayı hedefliyor. Red Çizgi OpenShift’in en yeni versiyonuyla BT gruplarının karşılaştığı günlük altyapı operasyonlarının yükünü daha da hafifleterek şirketlerin inovasyona güç vermesine ve müşterilerinin ve şirketlerin değişen gereksinimlerini en düzgün formda karşılayacak tahliller geliştirmesine yardımcı oluyoruz.”

Oyun Haberleri

0 Kullanıcı Oyu ( 0 out of 0 )

Değerlendirme

– Advertisement – LoL RP Oyuneks
Yazar

– Advertisement –
LoL RP Oyuneks